Wethouder geeft LHBT’s extra aandacht bij zorgtransities

  26 sep 2014   1 reactie
  

Naar aanleiding van mijn bijdrage in het debat over de zorgtransities, heeft wethouder Peter van Bergen gisteravond tijdens de raadsvergadering beloofd LHBT’s en etnische minderheden extra aandacht te geven bij de uitvoering van de zorgtransities. Een belangrijke mijlpaal, want dit is de eerste keer dat het college van Dronten expliciet opkomt voor LHBT-belangen. 

Roze zorgVanaf 1 januari wordt de gemeente verantwoordelijk voor drie belangrijke zorgtaken: de WMO, jeugdhulp en participatiewet. Specifieke groepen, zoals LHBT’s maar ook etnische en religieuze minderheden, hebben een dusdanig afwijkende leefwijze en sociale omgeving dat daardoor specifieke problemen kunnen ontstaan die mogelijk niet binnen de kaders van het nieuwe beleid vallen. Daarnaast is specifieke kennis nodig bij de professionals die hulp aanbieden en coördineren.

Geen verplicht minderheden- en diversiteitsbeleid zorgaanbieders

De wethouder schreef eerder al in de beantwoording van mijn schriftelijke vragen dat men de betrokken ambtenaren hierop traint. Volgens het college moeten de aanbieders waar zorgtaken worden aanbesteed zich echter op alle inwoners van Dronten richten, en worden er dus geen specifieke eisen gesteld op gebied van minderhedenbeleid en diversiteit. Dat betekent dat er niet per definitie genoeg kennis van en beleid voor deze specifieke problematiek in huis is, terwijl praktijkvoorbeelden en landelijke onderzoeken aantonen dat dit wel degelijk nodig is. Anno 2014 is dit dan ook een eis die we naar onze mening op tafel kunnen én moeten leggen.

Ook voor problemen in de taboesfeer is extra aandacht nodig. Zaken die verband houden met bijvoorbeeld eerwraak, mishandeling, homoseksualiteit of bepaalde psychische problemen worden vaak niet opgemerkt door de omgeving, en ook niet vroegtijdig door professionals. De aanpak die het college voorstelt (één plan, één aanpak, één regisseur) kan hier desastreus uitpakken als niet eerst de onderste steen boven gehaald is.

Toezegging wethouder eerste stap

Naar aanleiding van onze zorgen heeft de wethouder dus toegezegd de belangen van minderheden in het algemeen en LHBT’s en etnische groepen in het bijzonder extra aandacht te geven bij de uiteindelijke ‘Toegang en werkwijze’ van de zorgtransities. Dit is een mooie stap in de richting van een LHBT-vriendelijke(re) gemeente. “Binnen de ambtelijke organisatie wordt er al veel over gesproken en zijn er goede ideeën,” aldus Van Bergen. Mijn verwachtingen zijn hooggespannen.

One Response so far.

  1. […] voor emancipatiebeleid en scherpe vragen over onderwerpen die er raakvlakken mee hebben, zoals de zorgtransities. Iedereen heeft recht om z’n leven te leven, zonder veroordeeld te worden om geaardheid, […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>