Waarom geld een politieke verantwoordelijkheid is

  14 jan 2015   geen reacties
  

De laatste paar dagen is er veel commotie over Burgerinitiatief Ons Geld, dat politieke geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer wil plaatsen. Sinds de uitzending in De Wereld Draait Door gisteravond loopt het storm. Meer dan 24.000 mensen hebben de petitie getekend, en voor- en tegenstanders buitelen publiekelijk over elkaar heen. Ze noemen vooral het al dan niet graaien van bankiers als argument, betwisten of geldschepping überhaupt wel moet plaatsvinden of hebben het over al dan niet extra benodigd geld voor sociale voorzieningen of andere investeringen.

geldpersDeze argumenten halen de aandacht weg van daar waar de discussie daadwerkelijk om zou moeten gaan: moet (het scheppen van) geld een politieke verantwoordelijkheid worden, of is dit in prima handen van de banken en hun toezichthouders? Het gaat dus om de mate van (publieke) controle, niet om de hoeveelheid geld en wat ermee gebeurt of in het verleden gebeurd is.

Hieronder geef ik je vier argumenten die wél ingaan op de kern van het voorstel:

  1. De mate van gelduitgifte heeft een groot effect op de economie en alles wat daarmee te maken heeft: onder andere werkgelegenheid, koopkracht, toekomstperspectief (bijv. pensioenen, duurzame ontwikkelingen) en alle maatschappelijke effecten die veranderingen hierin met zich meebrengen. Het is dus niet meer dan logisch dat gekozen volksvertegenwoordigers hier de eindcontrole over hebben, in plaats van een select gezelschap bancaire directieleden.
  2. De politiek is al verantwoordelijk voor en wordt afgerekend op de economische gevolgen van gelduitgifte. Als er te weinig banen zijn, wordt van de regering verwacht dat men werk creëert of voorziet in passende uitkeringen. Bij een daling van de koopkracht verwachten we actie. De politiek zou dan ook zeggenschap moeten hebben over de gelduitgifte, aangezien dit één van de fundamenten is waarop ons economische beleid rust.
  3. Gelduitgifte mag niet beïnvloed worden door commerciële belangen. De economische en maatschappelijke gevolgen zijn dusdanig groot dat besluitvorming niet zou moeten worden vertroebeld door winst op korte termijn of voor slechts een bepaalde groep. Dit is momenteel wel het geval. Toezichthouders en centrale banken zijn vooral een vertegenwoordiging en onderdeel van de financiële sector, zowel qua personeelsbestand als belangen. Immers: hoe slechter de resultaten van de banken, hoe slechter die van de toezichthouder en centrale bank – en vice versa.
  4. Banken hebben bewezen hun verantwoordelijkheid niet aan te kunnen. Bankiers hebben de laatste decennia veel te grote risico’s genomen. In sommige gevallen leverde dit (buitensporige) winsten op voor de banken zelf en/of hun klanten, maar in veel andere gevallen ging het fout en waren spaarders, beleggers of zelfs alle belastingbetalers de dupe. Ondanks beloofde veranderingen, blijft men nog steeds hangen in oude patronen en werkwijzes.

Met deze punten in mijn achterhoofd kan ik niet anders dan me achter het initiatief scharen en de petitie te ondertekenen. Het is tijd voor verandering en een stabiele en vooral houdbare financiële positie met minder afhankelijkheid van partijen met (commerciële) belangen. Het is daarnaast goed dat álle burgers (en niet alleen de bancaire elite) hier middels de stembus invloed op kunnen uitoefenen. De hervormingsklus is echter niet eenvoudig. We hebben de euro en daardoor zijn we afhankelijk van het beleid van de landen om ons heen. En zo zijn er nog vele andere externe factoren die niet zomaar te beïnvloeden zijn.

Gezien de belangstelling ga ik ervan uit dat genoeg mensen de petitie ondertekenen om een behandeling in de Tweede Kamer af te dwingen. Ik wens de Kamerleden dan ook veel wijsheid bij het behandelen ervan (durf te kiezen voor verandering!), maar daarna nog veel meer succes bij het uitvoeren van de hervormingen: het wordt een lastige en taaie klus, waarbij veel lastige keuzes gemaakt moeten worden.

Teken jij ook? (En nee, daarmee zet je niet direct de geldpersen aan, maar krijg je er juist invloed op.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>