Gemeenteraadslid

Binnen de gemeente Dronten wil ik opkomen voor alle facetten van onze samenleving. Mensen die goed voor zichzelf opkomen, en zij die dit niet kunnen. Zwakkeren, minderheden en óók zij die helemaal geen stem hebben: onze omgeving, ons landschap, onze dieren en onze natuur. Vereerd voel ik me dan ook, dat ik sinds 27 maart 2014 zitting mag nemen in de Gemeenteraad van Dronten.

Dronten over 50 jaar nog net zo jong‘Dronten 50 jaar jong’ slaat de spijker op z’n kop: we zijn een jonge gemeente en volop in ontwikkeling. Wat GroenLinks betreft doen we dit graag duurzaam en sociaal. Ik zet me in voor een fijne en schone leefomgeving, een bereikbare gezondheidszorg, kwalitatief onderwijs, acceptatie van minderheden, cultuur, hulp voor hen die dat nodig hebben en vooral: iedereen een stimulans geven om zich te ontwikkelen.

Niemand is gelijk, maar een gelijke kans verdient iedereen

Door de crisis en het huidige maatschappelijke én economische beleid neemt het aantal schrijnende gevallen schrikbarend snel toe. Zeker in het geval van jongeren zal dit in de toekomst verstrekkende gevolgen hebben: jongeren zíjn immers onze toekomst. Of het nu kinderen met een uitzichtloze thuissituatie betreft, jongeren die geen eerlijke kans krijgen op school of afgestudeerden die geen baan kunnen vinden: ik laat ze niet in de kou staan. Investeren lóónt en samen halen we het beste uit iedereen.

Ondernemers: de motor van Dronten

GroenLinks is er nadrukkelijk óók voor de ondernemers. Ik sta klaar voor deze belangrijke motor van Dronten. Ze hebben Dronten op de kaart gezet en (mede) gemaakt tot wat het nu is: iets om trots op te zijn. GroenLinks geeft deze ondernemers de ruimte om zich te ontwikkelen, en stimuleert ze om dit in duurzame vorm te doen. Dronten heeft het grootste aantal biologische akkerbouwbedrijven van Nederland en was één van de eerste gemeenten die volledig energieneutraal kon opereren, met dank aan onze bedrijven. Deze koppositie vasthouden én uitbreiden is ons doel.

Op het gebied van bijvoorbeeld afvalverwerking, vervoer en energievoorziening valt nog veel te winnen. Dit hoeft uiteindelijk niets extra’s te kosten, maar levert ons allen wél een heleboel op. Denk aan duurzame initiatieven als LED-verlichting, zonnepanelen en het op de juiste richting ‘plaatsen’ van woningen. Budgetneutraal, maar met een schonere en goedkopere toekomst in het verschiet. Het levert bedrijven, consumenten en de gemeente zelf alleen maar voordelen op.

RozeLinks

Ik richt me op de acceptatie en emancipatie van alle minderheden in het algemeen, maar homoseksuelen in het bijzonder. Regelmatig komen er jongeren naar me toe die de kast niet uit durven, omdat het onbekend voor ze is. Ze voelen zich niet gehoord in onze gemeente, ze zien geen publieke uitingen van acceptatie en er zijn geen maatschappelijke organisaties waar ze zich mee verbonden voelen. Voorlichting en gespreksvoering ontbreken op een groot deel van de Dronter scholen. Er is letterlijk door een schoolhoofd gezegd: “Bij ons op school komt het niet voor.” Dit baart me ernstig zorgen. Onbekend maakt onbemind, zeker voor de jonge homo’s die onzeker zijn en nog helemaal niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Samen met organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten trek ik ten strijde.